Tato stránka používá soubory cookie k poskytování co nejlepší služby. Další informace
TEST - Prostředí - TEST
Hledat ...

K dalším službám poskytovaným centrálním depozitářem patří přidělování LEI (Legal Entity Identifier), jedinečného kódu, který definuje právnickou osobu nebo strukturu bez ohledu na jurisdikci:

Účastníci, uživatelé z oblasti státní správy, emitenti, administrátoři, notáři a další mohou na základě registrace získávat informace prostřednictvím zabezpečené komunikace za využití informačního systému ISB:

Centrální depozitář dále poskytuje informační soubory o hodnotách zaknihovaných akcií a zaknihovaných dluhopisů či o průměrných cenách obchodů.

V souladu s § 120 odst. 8 ZPKT zveřejňuje centrální depozitář informace obdržené od emitentů zaknihovaných cenných papírů, kteří jsou uvedení v § 118 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.