Tato stránka používá soubory cookie k poskytování co nejlepší služby. Další informace
TEST - Prostředí - TEST
Hledat ...

Co je LEI?

Legal Entity Identifier (LEI) je jedinečný 20-ti místný kód, který je přidělen dle standardu ISO 17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)". Každý LEI definuje jednu právnickou osobu nebo strukturu, která je organizována podle práva jakékoliv jurisdikce a nejedná se o fyzické osoby. Záměrem LEI je unikátně identifikovat právnické osoby, a to celosvětově. To znamená, že žádné dvě entity nemohou mít stejný identifikátor.

Centrální depozitář cenných papírů plní úlohu lokálního operátora (tzv. LOU, z počátku tzv. pre-LOU) a přiděluje právnickým osobám Legal Entity Identifier.

Seznam přidělených LEI

Jak žádat o LEI?

O přidělení LEI každý subjekt žádá prostřednictvím webového formuláře jednotlivě, nicméně v případě, že bude zájem o hromadné registrace k LEI jednou osobou (např. bankou) za více klientů (několik desítek až stovek), je centrální depozitář připraven vyjít těmto subjektům vstříc za předpokladu, že daný subjekt prokáže, že je oprávněn za dané právnické osoby žádat o přidělení LEI (konkrétní plná moc pro přidělení LEI). V takovém případě prosím kontaktujte přímo centrální depozitář na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., který subjektům zašle hromadný formulář pro podání ve formátu csv a zájemcům dále poskytne další informace. O přidělení LEI lze žádat pouze elektronicky.

Podrobný popis a postup přidělení LEI

Formulář žádosti o LEI

Platba a bankovní spojení pro provedení úhrady za přidělení LEI

Po vyplnění a zaslání žádosti o přidělení LEI obdrží žadatel na jím uvedený kontaktní e-mail platební instrukci s výzvou k úhradě poplatku na níže uvedené bankovní spojení. Zaslaná platební instrukce bude včetně VS a SS.

Sazebník poplatků přidělování a vedení evidence LEI

 

Bankovní spojení pro platbu v Kč na bankovní účet CDCP vedený v České Republice:

Poplatek za přidělení v Kč 1 875,00
Číslo účtu 2109682657
Kód banky 2700
Název a adresa banky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Želetavská 1525/1
140 92 Praha 4
Název a adresa příjemce Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
Rybná 14
110 05 Praha 1

 

Bankovní spojení pro platbu v EUR na bankovní účet CDCP vedený ve Slovenské Republice:

Poplatek za přidělení v EUR 70,00
IBAN SK1511110000001237698018
Č. účtu 1237698018
Kód banky 1111
SWIFT UNCRSKBX
Název a adresa banky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
Šancová 1/A
813 33 Bratislava
Název a adresa příjemce Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
Rybná 14
110 05 Praha 1