Tato stránka používá soubory cookie k poskytování co nejlepší služby. Další informace
TEST - Prostředí - TEST
Hledat ...

Veškerou smluvní dokumentaci ve formě elektronických smluv a příruček, dokumentů a formulářů určených pro emitenty a administrátory naleznete v kapitole Smlouvy, příručky a formuláře pro emitenty.

Každý emitent pro vedení evidence emise musí uzavřít smlouvu s centrálním depozitářem. Vytištěnou podepsanou smlouvu můžete zaslat na naši adresu.

Emitentům a administrátorům jsou k dispozici bezplatné služby centrálního odepozitáře:

K dalším službám mají emitenti a administrátoři přístup v důvěrné oblasti informačního systému centrálního depozitáře ISB (přihlášení vpravo nahoře na této stránce). Výpisy z evidence emise poskytuje centrální depozitář emitentům a administrátorům emisí prostřednictvím ISB nebo na základě žádosti emitenta.

Emitentům, kteří mají zájem o zaknihování cenných papírů v centrálním depozitáři a kteří procházejí procesem přeměny cenných papírů na zaknihované cenné papíry, jsou určeny informace týkající se zaknihování. Proces zaknihování a služby spojené s vedením evidence emsie naleznete v příručce určené pro emitetnty a administrátory emisí.

Emitentům nabízíme možnost bezplatného zveřejnění informací na stránkách centrálního depozitáře o konání valné hromady, konání schůze vlastníků dluhopisů, o výši vyplácených výnosů, o výši stanovené úrokové sazby dluhopisů a dalších informacích (kontakt).

Výši poplatků za vydání a vedení emise či za změnu formy nebo podoby cenného papíru zjistíte pomocí kalkulačky poplatků.