Tato stránka používá soubory cookie k poskytování co nejlepší služby. Další informace
TEST - Prostředí - TEST
Hledat ...

Navazující evidence

Navazující evidence znamená, že centrální depozitář vede pro oprávněnou osobu (účastníka centrálního depozitáře) tzv. účet zákazníků. Vlastní „rozpis" majetku včetně detailů o klientovi je veden osobou oprávněnou vést navazující evidenci, přičemž majetek evidovaný na účtu zákazníků není majetkem této osoby, ale klientů. U tuzemských cenných papírů se jedná o tzv. dvoustupňovou evidenci cenných papírů. Vícestupňové vedení cenných papírů je standardní způsob vedení cenných papírů v zahraničí a vznik centrálního depozitáře přinesl tuto možnost i na tuzemský trh.

Provozní řád

Provozní řád centrálního depozitáře je základní předpis centrálního depozitáře, který upravuje zejména:

  • postavení a hlavní činnosti centrálního depozitáře
  • podmínky účastnictví v centrálním depozitáři
  • pravidla vedení investičních nástrojů
  • vedení emisí investičních nástrojů
  • podmínky poskytování služeb atd.