Tato stránka používá soubory cookie k poskytování co nejlepší služby. Další informace
TEST - Prostředí - TEST
Hledat ...

Co je to zařazený a nezařazený účet

Zařazený účet

Zařazeným účtem se rozumí účet vedený účastníkem centrálního depozitáře, se kterým majitel účtu uzavřel smlouvu.

Nezařazený účet

Nezařazeným účtem se rozumí účet, který byl převzat ze zaniklého Střediska cenných papírů a jehož majitel dosud neuzavřel s účastníkem centrálního depozitáře smlouvu.

To, zda Váš účet není mezi nezařazenými účty, zjistíte online na našich stránkách.

Rozsah služeb poskytovaných centrálním depozitářem majitelům nezařazených účtů je ze zákona omezen. Centrální depozitář je povinen umožnit:

  • Zařadit celý nezařazený účet pod účastníka centrálního depozitáře
  • Přesunout vybrané cenné papíry na účet zřízený účastníkem centrálního depozitáře
  • Vyhotovit výpis cenných papírů z nezařazeného účtu (viz níže)

Novela zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, která nabyla účinnosti 1. července 2012 a rozšířila okruh poskytovaných služeb také stanoví, že centrální depozitář poskytuje majitelům nezařazených účtů tyto služby za úplatu. Výše uvedené služby majitelé realizují prostřednictvím účastníků centrálního depozitáře. Pouze v případě žádosti o výpis z nezařazeného účtu je možné požádat centrální depozitář přímo.

Ceny, za které poskytuje centrální depozitář svoje služby, jsou uvedeny v Ceníku centrálního depozitáře a poplatky si můžete zjistit také pomocí kalkulačky poplatků

Výpis z účtu

Postup pro získání výpisu z majetkového účtu se liší podle toho, zda je Váš účet zařazen pod účastníkem centrálního depozitáře a nebo je Váš účet nezařazený, který byl převzat ze zaniklého Střediska cenných papírů a jehož majitel dosud neuzavřel s účastníkem centrálního depozitáře smlouvu.

V případě zařazeného účtu Vám výpis poskytne vždy tento konkrétní účastník. Žádný z účastníků nemůže poskytnout informaci o stavu cenných papírů na účtu zařazeném u jiného účastníka. Komplexní výpis účtů vedených u všech účastníků vytvořit nelze.

V případě nezařazeného účtu můžete požádat o výpis kteréhokoli účastníka centrálního depozitáře, který službu poskytuje, nebo centrální depozitář přímo.

Centrální depozitář poskytuje výpis z nezařazeného majetkového účtu cenných papírů korespondenčním způsobem prostřednictvím formuláře Žádost o výpis z nezařazeného majetkového účtu cenných papírů opatřeného úředně ověřeným podpisem. Aktuální poplatek za výpis z účtu doručený na dobírku je 500,- Kč. 

Zjištění existence účtu

V případě, že neznáte číslo účtu a nevíte kde je váš účet veden, doporučujeme Vám následující postup:

  • Zjistěte si, zda Váš účet není mezi nezařazenými účty
  • V případě, že Váš účet je nezařazený, najdete rozsah služeb poskytovaných pro nezařazené účty výše v odstavci Nezařazený účet
  • Jestliže jste Váš účet nenalezli mezi nezařazenými účty, bude pravděpodobně veden některým z účastníků centrálního depozitáře. Žádost o dohledání, pod kterým z účastníků centrálního depozitáře máte účet veden, můžete podat prostřednictvím kteréhokoliv účastníka, který tuto službu poskytuje (jedná se o zpoplatněnou službu)

Založení nového účtu

Založení nového účtu je možné pouze u některého z účastníků centrálního depozitáře. Podmínky založení a vedení účtu, stejně jako cenové podmínky stanovují účastníci centrálního depozitáře. 

Změna údajů

Evidenční údaje (vaše jméno, příjmení, adresa a další) můžete změnit pouze prostřednictvím účastníka účastníka centrálního depozitáře, u kterého máte účet veden. U nezařazeného účtu v evidenci provést změnu nelze, respektive změnu můžete provést až po převedení účtu pod účastníka centrálního depozitáře jeho prostřednictvím. 

Výplata výnosů pro účty v nezařazené evidenci

Výplaty výnosů zajišťuje přímo emitent nebo jeho výplatní agent/administrátor na základě výpisu z emise. Na tomto výpisu budou uvedeny všechny účty, včetně účtů z nezařazené evidence.