Tato stránka používá soubory cookie k poskytování co nejlepší služby. Další informace
TEST - Prostředí - TEST
Hledat ...
Pravidla a předpisy
Pravidla vypořádacího systému Parametry Clearingového fondu CDCP
Prováděcí předpis
Zapůjčování zaknihovaných cenných papírů
Obligatorní podmínky bankovní záruky
  Komunikační napojení účastníků
Smlouvy a příručky
Smlouva o účastnictví v centrálním depozitáři
s vypořádáním
Smlouva o clearingovém účastnictví (DCM)
Smlouva o účastnictví v centrálním depozitáři
bez vypořádání
Postup ověření digitálního podpisu elektronických výstupů
Postup registrace v ISB Navazující evidence (technické předpoklady a registrace v ISB)
Konvence testování navazujících evidencí Metodika testování navazujících evidencí
Formuláře
Zplnomocnění ke komunikaci s CDCP Žádost o zrušení registrace mimoburzovního obchodu
  Žádost o zrušení vypořádání mimoburzovního obchodu
Služby ISB
Žádost o registraci zákazníka a uživatele v ISB - navazující evidence (účastníci)  Zjištení existence účtů majitele v evidencích CDCP
Výpis účtu majitele v anglickém jazyce (F9) Výpis změn na účtu majitele mezi dvěma daty (F28)
  Výpis změn na účtu majitele mezi dvěma daty v anglickém jazyce (F28)
Služby serveru 40, 50, 80 a 85 (cenné papíry)
Informace z evidence práv, zástav, podzástav, spoluvlastnictví, PPN, podílníků (40305, 40314, 40316, 40317, 40318, 40319) Informace o identitě zadaného majitele (40308, 40366, 40301, 40302, 40197)
Výpis účtu majitele (40700, 40701) Vložení instrukce k registraci transakce (50102)
Vožení instrukce k registraci obchodu člen-nečlen (50103) Změna registrované instrukce (50202)
Zrušení registrace instrukce (50400) Žádost o založení / aktualizaci / zrušení klienta / účtu (85101, 85102)
Žádost o přidělení NID pro majitele SSD (85103) Žádost o přidělení NID (85103)
Záznam v evidenci správců (85104) Záznam v evidenci podílníků (85105)
Žádost o nastavení peněžního účtu pro výplatu výnosu (85106)  
Záznam do evidence zástavních práv (ZP) / spoluvlastnictví (85114) Záznam do evidence PPN (85116)
Převod zastavených  CP se zachováním zástavy (85205) Realizace zástavy / spoluvlastnictví (85215)
Záznam v evidenci práv na CP (85217) Nákup PL OPF (85221)
Zpětný odkup PL OPF (85223) Převod účtu (85230)
Převod účtu mezi účastníkem a nezařazenými účty - dědictví (85230/D) Nepárovaný převod (85231)
Nepárovaný převod - dělené dědictví (85231/D) Nepárovaný převod ve prospěch nadačního fondu CDCP (85231/E)
Rozdělení / sloučení dluhopisu na kupóny a jistinu (85250) Žádost o opravu mimoburzovního obchodu, převodu - nepárové položky (80801)
Zahraniční cenné papíry
Žádost o nastavení komunikace prostřednictvím sítě SWIFT s CDCP Výpis z evidence zahraničních finančních účtů a plateb (40180, 40181)
Vklad/výběr zahraničních CP (50112) Zrušení vkladu/výběru zahraničních CP u služby vložené přes rozhraní (50410)
Zrušení vkladu/výběru zahraničních CP u služby vložené přes SWIFT (50411) Zřízení/zrušení zahraničního finančního účtu (80180)
Clearing PSE
Žádost o nastavení peněžních limitů Oznámení o otevření / změně peněžního účtu
Oznámení o otevření / změně peněžního účtu Informace pro CDCP
Prohlášení zúčtovací banky Udělení souhlasu s debetováním účtu
Listinné cenné papíry 
Vklad / výběr listinných CP Zplnomocnění doručitele
Půjčování cenných papírů 
Žádost o prolongaci rezervované půjčky Žádost o přijetí do systému, půjčování cenných papírů
Žádost o pozastavení půjčování Plná moc, podpisové vzory
Systém ACM
Žádost o poskytnutí/vratku transakce ACM (65870)