5. 6. 2024 12:10
Změna komunikačního rozhraní pro navazující evidence

Upozorňujeme účastníky CDCP, že s účinností od 18. 11. 2024 (včetně) bude do provozního prostředí nasazena nová...

3. 6. 2024 14:20
Úprava časového období, za které CDCP poskytuje informace ze své evidence

Centrální depozitář oznamuje, že od 1. 7. 2024 poskytuje údaje ze své evidence ne starší než 1. 1. 2014.

Podle...

18. 4. 2024 12:02
Změna způsobu plnění dotazníku AML a identifikace osob jednajících za emitenta / administrátora emise

Centrální depozitář informuje emitenty a administrátory emisí o změně způsobu plnění dotazníku AML a změně způsobu...

Načíst další