V rámci služeb v bezplatné části i v důvěrné oblasti portálu Můj depozitář se ve výstupní větě vyskytují některé hodnoty, které se váží na číselníky. Seznam těchto číselníků s uvedením jednotlivých parametrů:

Číselník formy cenného papíru
Číselník podoby cenného papíru
Číselník druhu omezení převoditelnosti CP
Číselník druhu cenného papíru
Číselník typu nominální hodnoty
Číselník stavu emise
Číselník kódu států (zemí)
Číselník kódu měny
Číselník typu změny (zároveň vyjadřuje stav záznamu)
Číselník typů subjektu
Číselník kategorie subjektu
Číselník právních důvodů převodu
Číselník stavů převodu
Číselník typů vypořádání
Číselník kategorií převodu