Informace pro majitele cenných papírů
Dědictví, kuponové knížky apod.
+420 221 832 175
Informace pro žadatele o LEI
Poskytujeme pouze prostřednictvím e-mailové adresy
lei@pse.cz
Informace pro emitenty
+420 221 832 173 emitent@pse.cz
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
+420 221 832 150 bezpecnost@pse.cz

IČ: 25081489
DIČ: CZ699000864
LEI Kód: 315700LK78Z7C0WMIL03
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 4308