Burza cenných papírů Praha (BCPP) a Rakouská clearingová společnost Central Counterparty Austria (CCP.A) podepsaly memorandum o spolupráci. Strany mají v úmyslu spolupracovat na vytvoření dalších clearingových služeb, které CCP.A bude poskytovat pro trh provozovaný BCPP.

Tato spolupráce umožní vypořádání a zúčtování obchodů na BCPP pomocí rakouských clearingových společností. Bude to významný krok k etablování CCP.A jakožto středoevropské clearingové společnosti a současně se stane impulzem pro členy vídeňské burzy, aby se stali rovněž členy Burzy cenných papírů Praha. Členové CCP.A budou moci obchody uzavřené v obchodních systémech Xetra® Vídeň a Xetra® Praha zúčtovávat pomocí jediného clearingového řešení. BCPP již v prosinci podepsala memorandum o spolupráci se švýcarskou clearingovou společností SIX x-clear Ltd s cílem maximálně vzájemně provázat zúčtovací služby. S dalšími zúčtovacími službami, které nabízí CCP.A, může BCPP svým místním členům, členům vídeňské burzy i mezinárodním členům nabídnout řešení šitá na míru. Zákazníci si budou moci vybrat, zda své burzovní obchody vypořádají a zúčtují pomocí Centrálního depozitáře cenných papírů Praha, SIX x-clear Ltd či CCP Austria. Společnosti tak vycházejí vstříc cíli Evropské komise nabídnout účastníkům trhu volbu místa pro zúčtování.

O společnosti CCP.A
CCP.A zahájila činnost 31. ledna 2005 a je dceřinou společností OesterreichischeKontrollbank AG (OeKB) a Wiener Börse AG, přičemž obě mateřské společnosti mají shodný podíl. CCP Austria slouží jako zúčtovací subjekt podle čl. 26(3) rakouského zákona o burze cenných papírů a zajišťuje bezpečné a spolehlivé zúčtování a vypořádání příslušných burzovních transakcí.
CCP.A slouží jako hlavní zúčtovací partner pro peněžní trh a trh s deriváty vídeňské burzy.
V roce 2011 zúčtovala více než 10 milionů transakcí na peněžním trhu pro takřka 70 členů.
K zajištění provedení transakcí disponuje CCP.A každý den zárukami o objemu přes 500 mil. EUR.