Centrální depozitář cenných papírů (CDCP) zřizuje nadační fond, který umožní majitelům cenných papírů se jich bezplatně zbavit. Darování nadačnímu fondu bude možné od 1. 7. 2011. Počínaje tímto datem budou moci majitelé účtů vedených v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů využít prostřednictvím účastníků CDCP služeb fondu. Další účastníci CDCP začnou tuto službu poskytovat v průběhu léta.

Nadační fond byl založen centrálním depozitářem jako prostředek, který umožní jak majitelům účtů s cennými papíry vedenými pod některým z účastníků CDCP (tzv. zařazené účty), tak majitelům účtů, které doposud nebyly pod žádného účastníka CDCP zařazeny (tzv. nezařazené účty), zbavit se těch cenných papírů, které pro sebe považují za nehodnotné, jejichž hodnota není na kapitálovém trhu známa. a ze kterých nechtějí platit žádné poplatky.

S ohledem na fakt, že české právo neumožňuje majiteli zaknihovaného cenného papíru tento cenný papír opustit, zůstává jediným způsobem pozbytí vlastnictví cenného papíru jeho převod, obvykle realizovaný prodejem. V případě nehodnotného cenného papíru je však jeho prodej málo pravděpodobný. Centrální depozitář tedy v zájmu umožnění pozbytí dále nechtěného vlastnictví zřídil Nadační fond CDCP, kterému bude možné cenné papíry darovat.

Centrální depozitář předpokládá, že darem mohou být i cenné papíry se zbytkovou hodnotou a nebo že se cenné papíry zhodnotí díky jejich kumulaci v nadačním fondu. V takovém případě se CDCP transparentně, prostřednictvím obchodníků s cennými papíry, pokusí darované cenné papíry prodat a z jejich výnosu podporovat vzdělávací, výchovné a sociální programy mládeže, poskytovat pomoc lidem při odstraňování následků živelných událostí či pomáhat lidem v tísni. Prostředky ve fondu jsou přísně účelově vázány, v žádném případě nehrozí, že by se tímto prodejem CDCP obohatil.

Darování cenného papíru je možné na základě uzavření darovací smlouvy pouze na pobočkách vybra-ných účastníků centrálního depozitáře. Seznam účastníků, kteří jsou oprávněni nadační fond zastupovat, konkretizovat vzory darovacích smluv a smlouvy jménem nadačního fondu podepisovat, bude v dohledné době uveden na stránkách www.cdcp.cz.

Poplatek za převod cenných papírů nadačnímu fondu uhradí z rozhodnutí správní rady nadačního fondu samotný nadační fond z darů přijatých od burzy. Dárce tedy tyto poplatky nehradí. Za své úkony učiněné v souvislosti s darováním však mohou účtovat poplatky jednotliví účastníci centrálního depozitáře.

Nadační fond CDCP