Nově centrální depozitář připravil pro majitele nezařazených účtů možnost prostřednictvím bankovní identity on-line aktualizovat své osobní nebo adresní údaje vedené u nezařazeného účtu. Druhou novinkou je možnost zapsat nebo změnit číslo bankovního účtu (např. pro účely výplaty výnosů). Údaje lze změnit na základě přihlášení se prostřednictvím bankovní identity, kdy budou k nezařazenému účtu zapsány aktuální údaje předané bankovní identitou. Majitel nezařazeného účtu musí v žádosti vyplnit číslo majetkového účtu, pokud ho nemá k dispozici může požádat on-line o výpisu z nezařazeného účtu, který obsahuje číslo majetkového účtu

Zápis změny údajů evidovaných o majiteli nezařazeného účtu

Klienti (emitenti, majitelé nezařazených účtů) Centrálního depozitáře cenných papírů (CDCP) mají k dispozici novou elektronickou službu v podobě online rezervačního systému schůzek, prostřednictvím kterého si mohou snadno naplánovat a následně zarezervovat schůzku s pracovníky CDCP v termínu, který jim vyhovuje a který nejlépe zapadá do jejich časového rozvrhu. Rezervační systém je klientům k dispozici na webové adrese www.cdcp.cz – Rezervujte si schůzku.

Rezervace schůzky online je možná pro následující služby:

Služby pro emitenty cenných papírů:

Služby poskytované majitelům nezařazených účtů

Datum a čas schůzky si klient vybere v rezervačním kalendáři, který je zobrazen u každé služby. V kalendáři se klientovi zobrazí všechny volné termíny pro následujících 30 pracovních dní. Předpokládaná doba schůzky s klientem je uvedena u každé výše uvedené služby. Pro úspěšné provedení a odeslání rezervace musí klient dále poskytnout veškeré údaje, kterou jsou v rezervačním formuláři označeny jako povinné. Potvrzení s odkazem na detail rezervované schůzky obdrží klient na zadaný e-mail. Prostřednictvím stejného odkazu může klient schůzku zrušit nebo přeplánovat.

Centrální depozitář oznamuje, že od 1. 7. 2023 poskytuje údaje ze své evidence ne starší než 1. 1. 2013.

Podle §99a zákona 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu je centrální depozitář povinen uchovávat údaje ve své evidenci po dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém byl údaj v evidenci zapsán, a podle § 115 téhož zákona z této evidence poskytovat údaje oprávněným osobám.