CDCP nabízí zaknihování akcií v centrální evidenci cenných papírů společnostem s listinnými akciemi na majitele. Výhody zaknihování u CDCP a bližší informace naleznete v přiložené nabídce.