Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (CDCP), zahájí přidělování LEI / pre-LEI právnickým osobám od 20. 12. 2013.

CDCP bude plnit úlohu lokálního operátora (tzv. LOU) a bude přidělovat právnickým osobám Legal Entity Identifier (LEI / z počátku tzv. pre-LEI), aby tyto osoby mohly tento přidělený identifikátor použít v souladu s novou evropskou regulací (EMIR) a také k dalším účelům jednoznačné identifikace právnické osoby.

Co je LEI?

Legal Entity Identifier (LEI) je jedinečný 20místný kód, který je přidělen dle standardu ISO 17442 „Financial Services – Legal Entity Identifier (LEI)“. Každý LEI definuje jednu právnickou osobu nebo strukturu, která je organizována podle práva jakékoliv jurisdikce a nejedná se o fyzické osoby. Záměrem LEI je unikátně identifikovat právnické osoby, a to celosvětově. To znamená, že žádné dvě entity nemohou mít stejný identifikátor.

Pro začátek to bude povinný identifikátor pro společnosti obchodující na finančních trzích, nicméně do budoucna lze očekávat mnohem širší využití.

Jak žádat o LEI?

O přidělení LEI bude každý subjekt žádat CDCP prostřednictvím webového formuláře jednotlivě, nicméně v případě, že bude zájem o hromadné registrace k LEI / pre-LEI jednou osobou (např. bankou) za více klientů (několik desítek až stovek), je CDCP připraveno vyjít těmto subjektům vstříc za předpokladu, že daný subjekt prokáže, že je oprávněn za dané právnické osoby žádat o přidělení LEI / pre-LEI (konkrétní plná moc pro přidělení LEI/pre-LEI). V takovém případě prosím kontaktujte přímo CDCP, který subjektům zašle hromadný formulář pro podání ve formátu csv a zájemcům dále poskytne další informace. O přidělení LEI / pre-LEI lze žádat pouze elektronicky.

Podrobný popis a postup přidělení LEI