Vedení emise akcií bude od nového roku výrazně levnější. Centrální depozitář cenných papírů (CDCP) snižuje poplatky za vedení emise v průměru o zhruba 20 %.

Největší emitenti tak ročně ušetří za vedení emise u CDCP řádově desítky tisíc korun. Nový ceník poplatků CDCP nabývá účinnosti od 1. 1. 2015.

„Když jsme zakládali Centrální depozitář, jasně jsme deklarovali, že naší snahou bude zlevňovat a zkvalitňovat služby, které dříve poskytovalo Středisko cenných papírů“, říká Helena Čacká, generální ředitelka Centrálního depozitáře cenných papírů Praha.

Poplatky za vedení emise akcií jsou propočítávány zejména na základě objemu emise a počtu účtů, na kterých je emise vedena. K dnešnímu dni má CDCP ve své evidenci celkem 1485 akciových titulů.

„Díky snížení váhy koeficientu objemu se sleva dotkne všech emitentů. Ti nejmenší ušetří ročně stovky korun, ti největší pak až několik desítek tisíc. V průměru se poplatky za tuto službu snižují o 20%. Jedná se prozatím o největší jednorázové snížení ceny, které CDCP provedl od převzetí evidencí Střediska cenných papírů v roce 2010“, dodává Helena Čacká.

Již v červenci CDCP snížil poplatek za vydání emise dluhopisů. Samotné vedení emise dluhopisů je v CDCP i nadále zdarma.