Centrální depozitář cenných papírů, a.s., byl 6. 2. 2014 finálně schválen komisí Regulatory Oversight Committee jako tzv. lokální operátor (pre-LOU).

Lokální operátor (LOU resp. pre-LOU) přiděluje právnickým osobám mezinárodní identifikátor LEI (pre-LEI). Centrálním depozitářem vydané pre-LEI tedy splňují všechny kritéria pro účely reportingu dle regulace EMIR, který bude zahájen 12. 2. 2014 a jsou celosvětově akceptovány.

Oficiální zpráva vydaná ROC