Centrální depozitář cenných papírů (CDCP) dnes úspěšně dokončil převod evidencí zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírů ze Střediska cenných papírů (SCP). Fakticky tak byl učiněn poslední krok k zahájení činnosti centrálního depozitáře, který startuje 7.7. 2010.

Přípravy na spuštění CDCP byly zahájeny bezprostředně po udělení povolení k činnosti, které 14. srpna 2009 od České národní banky získal UNIVYC, a.s., dceřiná společnost Burzy cenných papírů Praha. V prosinci téhož roku byla podepsána smlouva mezi CDCP a Ministerstvem financí o převodu evidencí cenných papírů vedených v SCP. Od tohoto momentu započala technická příprava členů burzy a ostatních subjektů, které se staly účastníky centrálního depozitáře. „Díky profesionalitě a stoprocentnímu nasazení všech zainteresovaných, a to jak na straně CDCP, tak na straně budoucích účastníků, mohl být dodržen původně stanovený termín zahájení činnosti, kterým byla polovina roku 2010“, říká Helena Čacká, generální ředitelka Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s.

Centrální depozitář přináší na český kapitálový trh řadu novinek. Hlavní změnou je, že centrální depozitář může vést více stupňovou evidenci investičních nástrojů a tím umožní zavedení standardizovaného vypořádání obchodů s nimi , které je běžné v ostatních evropských zemích. Pro majitele účtů se rovněž výrazně zvýší dostupnost služeb spojených s obsluhou účtů. Tyto služby budou nyní nově nabízet přímo účastníci CDCP skrze svoji pobočkovou síť.