Centrální depozitář cenných papírů Praha (CDCP) obdržel 1. 12. 2017 od Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) certifikát prokazující úplnou akreditaci pro přidělování identifikátoru LEI pro příslušné jurisdikce. Pro držitele LEI (pre-LEI) se nic nemění a nádale budou centrálním depozitářem poskytovaná tato služba za stávajících podmínek.

Akreditací byl úspěšně dokončen celkový proces začlenění centrálního depozitáře do GLEIS (Global Legal Entity Identifier System), a CDCP se tak oficiálně stal tzv. LOU (Local Operating Unit) a přidělené pre-LEI se automaticky stávají LEI.