Centrální depozitář cenných papírů oslovil dopisem všechny emitenty zaknihovaných cenných papírů s výzvou o zahájení jednání o uzavření smlouvy o vedení evidence emise.