Na stránkách Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., byl zveřejněn formulář žádosti o přidělení náhradního identifikačního čísla.