Hlavní změna ceníku platného od 1.7.2020 se týká rozložení poplatků u dluhopisů. Centrální depozitář se po detailní analýze a mezinárodním srovnání rozhodl snížit poplatek za vydání dluhopisů, který platí emitent, a zvýšit poplatek za vedení dluhopisů na majetkovém účtu, který hradí držitel dluhopisů.

„Jsme přesvědčeni, že postupné přiblížení se struktuře poplatků zahraničních depozitářů je nezbytnou podmínkou pro udržení konkurenceschopnosti centrálního depozitáře v Evropě a rozvoji tuzemského kapitálového trhu. Cílem této změny je udržitelnost poskytování služeb emitentům, ze které budou v dlouhodobém horizontu profitovat také držitelé dluhopisů a naši účastníci “, odůvodňuje rozhodnutí představenstva Centrálního depozitáře cenných papírů generální ředitel Ondřej Dusílek.