V důsledku oznámené technické přestávky Střediska cenných papírů (SCP) způsobené převodem evidencí dat do Centrálního depozitáře cenných papírů (CDCP) bude pozastaveno vypořádání obchodů s cennými papíry vedenými v evidenci SCP, a to v období od 28. června do 2. července 2010. Vypořádání bude obnoveno 7. července, kdy dojde k dodatečnému vypořádání všech nevypořádaných obchodů.

Upozornění pro akcionáře ČEZ: Emitent stanovil, že rozhodný den pro nárok na dividendu je 29.6.2010, tzn. poslední obchodní den (ve standardním termínu vypořádání) s nárokem na dividendu je 22.6.2010.

Vypořádání obchodů a transakcí s investičními nástroji vedenými v samostatné evidenci CDCP (zahraniční investiční nástroje, listinné cenné papíry a podíly na sběrných dluhopisech) bude zajištěno na denní bázi i v průběhu technické přestávky.

Burza cenných papírů Praha bude v daném období obchodovat dle platného harmonogramu beze změn.