Na stránkách Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., byl zveřejněn formulář žádosti o výpis z emise včetně zástav (F 11) a formulář žádosti o výpis z emise včetně zástav a PPN (F 13).