Na stránkách Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., byla zveřejněna  informace pro emitenty zaknihovaných cenných papírů o přístupu k Information Service Broker (ISB).