Na stránkách Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., byl zveřejněn dokument týkající se možnosti konsolidace majetkových účtů v rámci I. a II. etapy migrace dat z SCP do CDCP.