CDCP pro emitenty a jejich zástupce připravil metodiku, ve které zejména uvádí které dokumenty je nutné do CDCP doručit s úředně ověřeným podpisem osob oprávněných podepisovat za společnost.

CDCP_Metodika_podepisovani_podani_predkladanych_emitenty.pdf