Dovolujeme si Vás informovat, že od 21. 3. bude k dispozici všem emitentům, administrátorům emisí a účastníkům v roli emitenta nebo administrátora emise nová výpisová služba s označením F14, která bude obsahovat mimo jiné také čísla majetkových účtů.

Služba bude dostupná prostřednictvím informačního portálu Můj depozitář a prostřednictvím služeb externího rozhraní ISB.