Citibank Europe plc nabízí od letošního listopadu nové služby pro mezinárodní brokerské společnosti.

Citibank Europe plc nabízí od letošního listopadu nové služby pro mezinárodní brokerské společnosti na Burze cenných papírů Praha (BCPP) „Clearing Agent“ a „General Clearing Member“. Tyto služby umožňují členství na BCCP mezinárodním obchodníkům s cennými papíry. Citi je další účastník, který bude tuto službu nabízet.

„Jsem rád, že také Citi s touto službou přichází, protože může hrát důležitou roli při rozhodování především zahraničních obchodníků s cennými papíry,“ říká Petr Koblic, generální ředitel holdingu CEE Stock Exchange Group a Burzy cenných papírů Praha a dodává: „Externí clearingový agent jim umožňuje obchodování, aniž by se museli stát členy CDCP, což je technicky a administrativně náročnější proces. Věřím, že tento krok přiláká na pražskou burzu další velké mezinárodní obchodníky.“

Služby „Clearingového agenta“ nebo „General Clearing Member“ umožňují zahraničním členům burzy zcela přenechat činnosti v oblasti zúčtování a vypořádání cenných papírů na účastnících Centrálního depozitáře cenných papírů (CDCP). Tím se výrazně usnadňuje jejich přístup na český trh. Citi bude tento druh služeb poskytovat zahraničním členům burzy. Pokrytí rizik z burzovních obchodů si Citibank bude zajišťovat sama prostřednictvím účastnictví v Clearingovém fondu CDCP.

„Burza cenných papírů Praha učinila výrazné kroky k tomu, aby byl český finanční trh přístupný i pro mezinárodní finanční komunitu, a tyto služby tak přispějí k budoucímu růstu českého kapitálového trhu,“ řekl Sanjiv Sawhney, šéf Securities a Fund Services v Citibank pro oblast EMEA.


Burza cenných papírů Praha
Burza cenných papírů Praha je z 92,74 % dceřinou společností skupiny CEE Stock Exchange Group (CEESEG), jejímiž členy jsou rovněž burzy v Budapešti, Lublani a Vídni. CEE Stock Exchange Group je největší burzovní skupinou v regionu střední a východní Evropy. Kromě čtyř akciových trhů CEESEG provozuje rovněž tři komoditní burzy a spoluvlastní 5 clearingových center a dva centrální depozitáře.

Citi
Citi, přední globální společnost poskytující finanční služby, spravuje přibližně 200 milionů klientských účtů a podniká ve více než 160 zemích světa. Citi poskytuje fyzickým osobám, firmám, vládám a institucím širokou řadu finančních produktů a služeb včetně osobního bankovnictví a úvěrových produktů, firemního a investičního bankovnictví, obchodování s cennými papíry, transakčních služeb a wealth managementu.