Centrální depozitář připravuje pro své účastníky novou webovou aplikaci s názvem CDCP Enter. Aplikace bude umožňovat zejména manuální zpracování a bude dostupná v produkčním prostředí spolu s implementací změn spojených s požadavky CSDR na disciplínu vypořádání v únoru 2021. Pro testování však bude k dispozici již v červnu letošního roku. Bližší informace jsou uvedeny zde.