S účinností od 10. října 2011 se novým účastníkem centralního depozitáře cenných papírů a jeho vypořádacího systému stává společnost IPOPEMA Securities S.A., se sídlem Waliców 11, Varšava.