S účinností k datu 1. 2. 2022 se stává novým účastníkem Centrálního depozitáře společnost EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. (kód účastníka 620).