Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (dále CDCP) oznamuje, že s účinností od 27. 3. 2021 ukončil poskytování online služby pro širokou veřejnost, určené ke zjištění hodnoty CP pro oceňování majetku fondů.