Burza cenných papírů Praha (BCPP) podepsala memorandum o spolupráci se společností SIX x-clear Ltd. Obsahem memoranda je deklarovaný záměr obou společností spolupracovat na vybudování služeb souvisejících s vypořádáním obchodů na trhu provozovaném Burzou cenných papírů Praha. Záměrem je umožnit členům BCPP využívat služeb jedné z nejvýznamnějších společností, která se zúčtování a vypořádání v Evropě věnuje.

Společně s implementací jednotného obchodního systému Xetra® je tento projekt dalším krokem k posílení atraktivity pražského trhu pro zahraniční účastníky. Současné řešení zúčtování a vypořádání prostřednictvím Centrálního depozitáře cenných papírů zůstane k dispozici i po implementaci nového obchodního systému Xetra®. Členové pražské burzy tak budou mít v rámci vypořádání možnost volby mezi dvěma nabízenými řešeními – prostřednictvím CDCP nebo SIX x-clear Ltd.