Centrální depozitář cenných papírů pro Vás připravuje inovované internetové stránky, jejichž spuštění je plánováno na březen 2013.

Tyto stránky zpřehlední informace poskytované všem uživatelům – pod hlavičkou Centrálního depozitáře cenných papírů (www.cdcp.cz) bude sloučen obsah dvou doposud oddělených internetových prezentací, a to současných stránek centrálního depozitáře (www.cdcp.cz) a stránek informačního portálu centrálního depozitáře ISB (www.eisb.cz).

Orientace pro nejširší veřejnost bude na připravovaných stránkách výrazně zjednodušena, přičemž veškeré funkcionality důvěrné oblasti ISB určené pro odbornou veřejnost zůstanou zachovány. Zde je malá ukázka toho, jak budou stránky vypadat:

novy web nahled