Na základě oznámení České národní banky ze dne 3. června 2010 nezahájí ČNB správní řízení o schválení změny provozního řádu (ve smyslu ustanovení § 104 odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu). Platnost provozního řádu tedy nastane dne 9. června 2010 a jeho účinnost okamžikem zahájení činnosti centrálního depozitáře.