Dostali jste fakturu od centrálního depozitáře za vedení cenného papíru v nezařazené evidenci a máte k němu dotazy? Přečtěte si prosím nejčastější dotazy a odpovědi na ně:

Přišel Vám daňový doklad od Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., za „Službu vedení cenného papírů na účtu majitele v nezařazené evidenci“?

V případě, že Váš poplatek za rok nepřesáhne souhrnnou částku ve výši 3 000 Kč, fakturuje centrální depozitář tento poplatek pouze jednou ročně, a to zpětně za dané období.

Poplatek se počítá denně a zaokrouhluje se aritmeticky na celé Kč, pokud je tedy denní poplatek nižší než 0,50 Kč, je jeho výše 0 Kč (informaci naleznete také v ceníku centrálního depozitáře v části B – Sazebník, bod 3.7)

Dosud jsem od vás ale nikdy žádnou fakturu neobdržel...

Poplatek se počítá na denní bázi, pokud vlastníte například cenné papíry, které se obchodují na burze, poplatek je závislý na jejich tržní hodnotě, která se denně mění.

V roce 2022 se například výrazně navýšila cena akcie ČEZ a tudíž v určitém období roku 2022 mohl poplatek přesáhnout hranici pro zaokrouhlení 0,50 Kč, respektive 1 Kč za den. Z tohoto důvodu Vám letos mohl centrální depozitář vystavit daňový doklad poprvé.

Já ale s centrálním depozitářem nemám uzavřenou žádnou smlouvu…

Centrální depozitář je oprávněn vybírat poplatek za „Službu vedení cenného papíru na účtu majitele v nezařazené evidenci“ na základě §202a novely zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, která nabyla účinnosti 1. července 2012 a rozšířila okruh poskytovaných služeb centrálním depozitářem.

Nejste si vědom, že byste vlastnil nějaké cenné papíry?

Z velké části se jedná o cenné papíry, které jste si pořídili v době kuponové privatizace a jejichž jste stále vlastníkem.

Jak tedy zjistím, jaké cenné papíry na nezařazeném majetkovém účtu vlastním?

Centrální depozitář poskytuje výpis z nezařazeného majetkového účtu cenných papírů online službou, která je dostupná na internetových stránkách centrálního depozitáře všem osobám, které se identifikují prostřednictvím bankovní identity:

Žádost o výpis z nezařazeného účtu online

Žádost o výpis z nezařazeného účtu korespondenčně


Další informace a jak případně dále postupovat naleznete na našich webových stránkách v sekci Nezařazený účet