Společnost BHF BANK Aktiengesellshaft se stala sedmým clearingovým účastníkem, který působí na Power Exchange Central Europe (PXE). BHF BANK Aktiengesellshaft patří mezi významné clearingové banky a působí rovněž na European Energy Exchage (EEX). „Pevně věřím, že přítomnost této významné instituce na našem trhu a nabídka jejích profesionálních služeb přiláká další mezinárodní účastníky obchodování“, říká David Kučera, generální sekretář Power Exchange Central Europe.

Každý účastník obchodování musí mít uzavřenou smlouvu s tzv. clearingovou bankou, která za něj zajišťuje zúčtování uzavřených obchodů. Clearingová banka, která se stává na základě smlouvy se společností Centrální depozitář cenných papírů účastníkem zúčtování, přebírá plnou odpovědnost za splnění závazků plynoucích ze zúčtování burzovních obchodů účastníka obchodování se kterým má uzavřenu smlouvu o zajištění zúčtování. Servis clearingových bank na PXE nabízejí: