S postupným převodem cenných papírů pod účastníky centrálního depozitáře jsou spojeny dva základní postupy vyřízení dědictví, které se liší stavem účtu zemřelého, tedy zda je daný majetkový účet veden účastníkem centrálního depozitáře, nebo zda účet doposud nebyl převeden pod účastníka a je veden v evidenci nezařazených účtů. Není možné řešit dědictví přímo v centrálním depozitáři. Vždy je nutné obrátit se na některého z účastníků centrálního depozitáře.

1. účet zemřelého je veden pod účastníkem

Nabyvatelé vyřizují dědictví vždy u daného účastníka, který vedl majetkový účet zemřelého. Nabyvatelé mohou řešit nabytí dědictví společně i samostatně. Nabyvatel musí mít vždy majetkový účet vedený pod účastníkem centrálního depozitáře, nemusí se ale jednat o stejného účastníka, který vedl účet zemřelého. K vyřízení dědictví je nutný originál nebo úředně ověřená kopie soudního rozhodnutí.

2. účet zemřelého je veden v evidenci nezařazených účtů

Nabyvatelé mohou vyřídit dědictví přes libovolného účastníka, který tuto službu poskytuje, resp. účastníka, u kterého má nabyvatel veden účet. Nabyvatelé mohou řešit dědictví společně i samostatně. Jedná-li se o vyřízení dědictví pro více dědiců, účastník požádá o spoluúčast centrální depozitář, který centralizuje evidenci dosud nevyřízených dědiců. K vyřízení dědictví je opět nutný originál nebo úředně ověřená kopie soudního rozhodnutí.