IPO společnosti Pivovary Lobkowicz Group a dva noví členové Burzy cenných papírů Praha. Úspěšné zahájení prodeje elektřiny koncovým zákazníkům nebo zkrácení standardní doby vypořádání burzovních obchodů. 

Centrální depozitář cenných papírů (CDCP) pokračoval i v roce 2014 v rozšiřování svých služeb. Od 6. října byla zkrácena doba vypořádání ze tří dnů od uzavření obchodu (T+3) na dva dny (T+2). 
Ve spolupráci s Českou národní bankou připravil, a od 1. 12. 2014 spustil, systém automatizovaného kolaterál managementu (ACM). ACM umožňuje přímým členům Clearingového Centra ČNB využít jako kolaterál pro poskytnutí vnitrodenního úvěru od ČNB nejen pokladniční poukázky, ale rovněž středně a dlouhodobé státní dluhopisy vedené v CDCP.

Burza cenných papírů Praha uvítala 28. 5. 2014 novou akciovou emisi společnosti Pivovary Lobkowicz Group (PLG). Zahajovací cena emise PLG byla stanovena v rámci úpisu na 160 Kč za akcii. Své doposud nejvyšší závěrečné hodnoty dosáhla 18. 8., kdy končila obchodování s cenou 176 Kč. Poslední obchodní den roku 2014 pak ukončila s cenou 174,5 Kč, což je o 9,06 % nad úrovní upisovací ceny. Celkový objem obchodů se zastavil na 160,1 mil. Kč.
Členská základna pražské burzy se v roce 2014 rozrostla o dvě nové společnosti. Skupinu zahraničních členů doplnila 15. 5. 2014 Société Générale a po čtrnácti letech přibyl (12. 12. 2014) na trh i nový ryze český obchodník, společnost Roklen360.
Pražská burza zahájila v březnu 2014 výpočet nového indexu PX-TR, který zohledňuje výplatu dividendy u jednotlivých konstituentů. Báze tohoto tzv. Total Return Indexu odpovídá bázi stávajícího hlavního indexu PX. V roce 2014 index PX-TR poklesl o 0,33 % a index PX poklesl o 4,28 %. Objemy obchodů na akciovém trhu dosáhly hodnoty 153,49 mld. Kč. Tržní kapitalizace k poslednímu obchodnímu dni (30. 12. 2014) činila 1,040 bil. Kč. Trh s dluhopisy zaznamenal objem obchodů ve výši 8,23 mld. Kč a trh se strukturovanými produkty 0,56 mld. Kč.

POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE (PXE) byla i v roce 2014 jednoznačně nejlikvidnější burzovní platformou v regionu střední a východní Evropy nabízející obchodování s elektřinou a plynem. Od 1. 9. se nabídka futures na elektrickou energii rozšířila o polské a rumunské produkty, a nyní je tak na PXE možné obchodovat futures na českou, slovenskou, maďarskou, polskou a rumunskou elektrickou energii. Již koncem minulého roku, díky spolupráci s Central European Gas Hub (CEGH), rozšířila PXE své komoditní portfolio o futures na český plyn.
PXE 20. listopadu úspěšně realizovala první aukci elektřiny pro koncové zákazníky. Trh je určen zejména pro firmy, města, obce a státní správu.
Cena ročního kontraktu (dodávka na rok 2015) v základním zatížení ukončila obchodování na hodnotě 33,30 EUR, což je pokles o 4,86 % oproti ceně z počátku roku 2014. Nejvíce se v roce 2014 obchodovalo s českou elektřinou, kde dosáhl objem 18 397 546 MWh. Následován trhem s maďarskými produkty v celkovém objemu 2 948 693 MWh a slovenským trhem s 973 545 MWh. Celkový zobchodovaný objem tak dosáhl téměř 21 581 904 MWh. Objem obchodu s českým plynem činil 745 080 MWh.