Za účelem zjednodušení a zrychlení poskytování služeb LEI umožníme klientům hradit poplatky spojené se službami LEI platební kartou. Nová platební metoda bude klientům k dispozici s účinností od 21. 11. 2022.

Služby LEI