Účastník centrálního depozitáře The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka (RBS), požádal o ukončení účastnictví v CDCP k datu 15. 4. 2015 z důvodu ukončení poskytování custody služeb v ČR.