Upozorňujeme účastníky CDCP, že s účinností od 31. 1. 2022 (včetně) bude do provozního prostředí nasazena nová verze komunikačního rozhraní ISB pro Navazující evidence ve verzi 7.2. Avizovaná změna se týká pouze těch služeb v rozhraní implementovaných na základě platné směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/828 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice 2007/36/ES (SRD II), jejíž cílem je zajištění dlouhodobého působení akcionářů při výkonu svých práv ve společnostech, jejichž akcie jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. Jedná o tedy služby s označením S01 až S09, jejichž struktura je závazně stanovena aktuálně platnou ISO normou.

Služby a jejich struktury, uvedené v rozhraní pro Navazující evidence ve verzi 7.1, se částečně rozcházejí oproti popisu uvedeném v příslušné ISO normě a z tohoto důvodu bylo nutné přistoupit k mimořádné změně rozhraní pro NE, která tento nesoulad odstraní. Implementace je povinná pouze pro účastníky, kteří komunikují přes rozhraní ISB a nevyužívají tedy komunikaci přes SWIFT protokol (ISO norma je závazná i zde).

Novou verzi rozhraní s aktualizovaným popisem komunikační struktury naleznete na webových stránkách naší společnosti v sekci: Popis komunikačních rozhraní Můj depozitář.

Harmonogram implementace nového rozhraní pro navazující evidence

Zveřejnění nového rozhraní29. 12. 2021
Fáze implementace29. 12. 2021 – 14. 1. 2022
Nasazení do testovacího prostředí14. 1. 2022*
Fáze testování14. 1. – 28. 1. 2022
Nasazení do provozního prostředí28. 1. 2022*
*po ukončení účetního dne