Vážení emitenti,

dovolujeme si Vás upozornit, že jsme v poslední době zaznamenali případy rozesílání falešných faktur, které jsou adresovány společnostem, kterým CDCP vede zaknihované cenné papíry. Faktury jsou rozesílány elektronickou poštou a obsahují výzvu k úhradě ročního poplatku za správu ISIN, případně za jeho obnovu. Faktura má v záhlaví uvedenou smyšlenou firmu ISIN Organization, Inc. (viz obrázek níže). Pokud obdobnou výzvu s přiloženou fakturou obdržíte, v žádném případě ji neuhrazujte.

Centrální depozitář cenných papírů jako člen Asociace národních číslovacích agentur (Association of National Numbering Agencies – ANNA) přiděluje a ruší ISIN podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů, stejně tak provádí změny evidovaných údajů u již přidělených ISIN. Za tyto služby fakturuje centrální depozitář jednorázový poplatek, který je fakturován při přidělení ISIN.

Příklad podvodné faktury:

ISIN Invoice 12345 XY