Centrální depozitář cenných papírů Vám přeje příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2011.