Výroční zpráva Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., za rok 2009 je zpřístupněna v elektronické podobě na internetových stránkách depozitáře (vz09-cz-CDCP.pdf).

Starší výroční zprávy Centrálního depozitáře cenných papírů (respektive společnosti UNIVYC) za roky 1999 – 2008 jsou pro veřejnost zpřístupněny v kapitole O nás / Výroční zprávy.