Výroční zpráva Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., za rok 2011 je zpřístupněna v elektronické podobě na internetových stránkách CDCP (vz11-cz-CDCP.pdf). Výroční zpráva obsahuje podrobné informace o působení společnosti v roce 2011.

Starší výroční zprávy za roky 1999 – 2010 jsou pro veřejnost zpřístupněny v kapitole O společnosti / Výroční zprávy.