Informace pro emitenty, kteří požadují zaknihování emise do 31. 12. 2014.

Emitent, který požaduje provést zaknihování emise do 31. 12. 2014, musí mít nejpozději do 18. 12. 2014 přidělen ISIN, uzavřenou Smlouvu o vedení evidence emise, uzavřen Dodatek k registraci nové emise a mít zřízen přístup pro elektronický zápis na účty vlastníků prostřednictvím ISB, znát čísla majetkových účtů vlastníků a mít k tomuto datu zaregistrovanou emisi v CDCP. Pro emise registrované 18. 12. 2014 je datem zaknihování emise 31. 12. 2014.

Smlouvy, příručky a formuláře pro emitenty