Upozorňujeme všechny uživatele ISB, že s účinností od 1. 6. 2017 dochází ke změně struktury výstupního XML, rozhraní pro navazující evidence a externího rozhraní.

Změna struktury výstupního XML služeb v ISB

Upozorňujeme všechny uživatele ISB (účastníky, emitenty, administrátory emisí, notáře aj.), že s účinností od 1. 6. 2017 dochází ke změně rozhraní ISB. V souvislosti s tímto rozhraním bude od 1. 6. 2017 (včetně) pozměněna struktura XML výstupů všech služeb dostupných v ISB. Změna se tedy bude týkat služeb:

Upravený popis struktur XML výstupů je k dispozici ve veřejné části portálu ISB – Popis služeb – Služby důvěrné oblasti a je platný od výše uvedeného data.

Změna struktury rozhraní pro navazující evidence

Upozorňujeme účastníky, že s účinností od 1. 6. 2017 (po skončení účetního dne) dochází k změně rozhraní ISB a komunikace mezi portálem ISB a navazující evidencí bude umožněna pouze prostřednictvím nového rozhraní pro Navazující evidence ve verzi 6.8. Nový popis struktury komunikace je dostupný od 2. 1. 2017 na interním webu CDCP. Rozhraní je dostupné i na stránkách www.cdcp.cz v sekci Další služby. Nasazení na testovací prostředí bude provedeno k 1. 5. 2017.

Harmonogram implementace nového rozhraní pro navazující evidence

Zveřejnění nového rozhraní2. 1. 2017
Fáze implementace2. 1. 2017 – 30. 4. 2017
Nasazení do testovacího prostředí1. 5. 2017
Fáze testování1. 5. – 31. 5. 2017
Nasazení do provozního prostředí (den účinnosti)1. 6. 2017*

* Po ukončení účetního dne

Změna struktury externího rozhraní ISB

Upozorňujeme účastníky, že s účinností od 1. 6. 2017 dochází ke změně externího rozhraní ISB. Od tohoto data bude tedy možné komunikovat s ISB (B2B komunikace) pouze prostřednictvím nového externího rozhraní ISB ve verzi 6.8. Nový popis struktury komunikace je dostupný od 2. 1. 2017 i na interním webu CDCP. Popis struktur rozhraní je dostupný i na stránkách www.cdcp.cz v sekci Další služby. Nasazení na testovací prostředí bude provedeno k 1. 5. 2017.

Harmonogram implementace nového externího rozhraní

Zveřejnění nového rozhraní2. 1. 2017
Fáze implementace2. 1. 2017 – 30. 4. 2017
Nasazení do testovacího prostředí1. 5. 2017
Fáze testování1. 5. – 31. 5. 2017
Nasazení do provozního prostředí (den účinnosti)1. 6. 2017*

* Po ukončení účetního dne