Upozorňujeme účastníky, že s účinností od 3. 9. 2020 (včetně) dochází k změně rozhraní ISB a komunikace mezi portálem ISB a navazující evidencí bude umožněna pouze prostřednictvím nového rozhraní pro Navazující evidence ve verzi 7.0. Nový popis struktury komunikace je dostupný od 31. 3. 2020 na stránkách www.cdcp.cz v sekci Další služby – Služby ISB a na interním webu CDCP. Nasazení na testovací prostředí bude provedeno k 1. 8. 2020.

Harmonogram implementace nového rozhraní pro navazující evidence

 Zveřejnění nového rozhraní 31. 3. 2020
 Fáze implementace 31. 3. 2020 – 31. 7. 2020
 Nasazení do testovacího prostředí 31. 7. 2020*
 Fáze testování 1. 8. – 2. 9. 2020
 Nasazení do provozního prostředí 2. 9. 2020* (tzn. s účinností od 3. 9. 2020)

* Po ukončení účetního dne