Upozornění pro všechny uživatele ISB (účastníky, emitenty, administrátory emisí, notáře a ostatní uživatele ISB).

V souvislosti s novým rozhraním bude od 2. 12. 2013 (včetně) pozměněna struktura XML výstupů všech služeb dostupných v ISB. Změna se tedy bude týkat služeb:

Upravený popis struktur XML výstupů je k dispozici ve veřejné části portálu ISB – Popis služeb – Služby důvěrné oblasti. (https://www.cdcp.cz/technicke-informace/popis-sluzeb-duverne-oblasti/) a je platný od výše uvedeného data.